artists statement

Jag uppslukas av måleriprocessen, det fysiska arbetet att fördela pigment på en bestämd yta.


Landskapet är utgångspunkten för en utforskning av inre förlopp och jag vill nyfiket pröva olika lösningar.


Struktur, rörelse och pigmentkornighet samverkar och ger måleriet dess karaktär.


Jag vill frammana minnen, gestalta hågkomster och väcka till liv ekon av varandets sinnesstämningar. Detta är målningarnas egentliga motiv.


Nick Furderer